loading


Q&A TESTEN VOOR TOEGANG di april 20 2021

Rondom Testen voor Toegang leven veel vragen. Als deelnemend poppodium lichten we hierbij graag een en ander toe.

Wat houdt deze pilot voor Sneltesten in?
Zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is, vinden er tussen 9 en 30 april in de cultuursector pilots plaats als instrument om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen.
Deze proef met toegangstesten helpt om sneller en meer mogelijk te maken. Zie: Bericht Rijksoverheid

De Kroepoekfabriek mag een bijdrage leveren aan dit onderzoek in het weekend van 22, 23 en 24 april.

Met deze tijdelijke maatregel wil het kabinet testbewijzen inzetten om ook in hoge risiconiveaus tijdelijk op een veilige wijze delen van de samenleving te kunnen heropenen. Het is de bedoeling dat burgers een testbewijs kunnen krijgen, waarmee ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld activiteiten in economie, cultuur, horeca, sport en evenementen. Met toegangstesten kunnen sectoren vanaf mei eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder toegangstesten.

Het gaat voor de culturele sector om een beperkt aantal concerten en voorstellingen, en om bezoeken aan monumenten en musea. Bezoekers met een ticket moeten een negatief testbewijs van geselecteerde testcentra overleggen om naar binnen te kunnen. Coronaprotocollen blijven bij de pilots gehandhaafd, dus ook de 1,5 meter.

Waarom doet De Kroepoekfabriek mee met Testen voor Toegang?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft door heel Nederland poppodia, theaters, monumenten en musea geselecteerd om deel te nemen aan het ‘Testen voor Toegang’-traject. De Kroepoekfabriek is het enige poppodium in de wijde regio dat deelneemt en gedurende drie dagen in april de deuren mag openen.

Sneltesten en testbewijzen zijn een tijdelijke maatregel, bedoeld om een periode van hoog risico (zeer ernstig/ernstig) te overbruggen. Bezoek aan culturele instellingen bij minder hoge risiconiveaus is veilig zonder testen en drempels, want er zijn minutieuze protocollen die zorgvuldig nageleefd worden. Sneltesten zijn niet nodig wanneer de vaccinatiegraad voldoende is en de druk op de gezondheidszorg afneemt.

Door ervaring op te doen met deze pilots kunnen culturele instellingen mogelijk:

  • Sneller open (dus ook al bij hogere risiconiveaus)
  • Weer opdrachten verlenen aan artiesten en zzp’ers
  • Eerder meer mensen ontvangen (mede gelet op de positieve Field Lab resultaten (link))
  • Eerder veiligheidsmaatregelen loslaten zoals de 1,5 meter (zie ook Field Lab resultaten)
  • Open blijven als onverhoopt de besmettingsgraad stijgt en opnieuw een lockdown dreigt.

We zien deze pilot als tijdelijke maatregel. We willen voorkomen dat op lange termijn de drempel voor publiek te groot is. We staan juist voor de missie om cultuur voor iedereen te brengen, met een breed aanbod en toegankelijke prijzen. We zijn van mening dat de kosten voor de testbewijzen door de overheid moeten worden gedragen.  Extra kosten brengen de toegankelijkheid van cultuur in gevaar.

Het is toch gratis om je te laten testen?

Jazeker, wel tijdens de pilot.

Wij zijn ook van mening dat het goed is dat de kosten van testinfrastructuur en sneltesten door de overheid gedragen moeten worden. Bij doorbelasting naar publiek komt de toegankelijkheid van cultuur in het gedrang. De economie en samenleving moet juist weer op gang gebracht worden, werp daarvoor geen drempels op. De bestrijding van de pandemie gaat de hele samenleving aan en is een verantwoordelijkheid van de overheid.

Daar wil ik graag bij zijn! Hoe werkt het precies?
Voor bezoekers geldt dat zij zich vooraf gratis, maar verplicht laten testen in een speciale teststraat in hun omgeving, ook als zij al gevaccineerd zijn. Dit gebeurt op vertoon van een ticket voor het concert en maximaal 40 uur voor aanvang. Bij de ingang van De Kroepoekfabriek laten bezoekers naast hun ticket de negatieve testuitslag zijn middels de CoronaCheck-app. Bezoekers kunnen een testafspraak maken op testenvoortoegang.nl. De teststraten in kwestie zijn overigens andere straten dan de reguliere GGD-teststraten. Negatieve testuitslagen van de GGD-locaties gelden dan ook niet als geldig testbewijs.

Ondanks dat de toegang voorbehouden is aan personen met een negatieve testuitslag, worden wel alle voorschriften van het RIVM gevolgd en gaat het om drie zitconcerten op 1,5m afstand, met een beperkte capaciteit. Alle vragen die je als bezoeker kan hebben, worden hier beantwoord.

Waar kan ik me laten testen?

Op dit moment zijn er 28 testlocaties, deze worden nog uitgebreid. De locatie die het dichtst bij De Kroepoekfabriek ligt zijn Rotterdam Marconiplein, Den Haag en Rotterdam Ahoy. Je kan hier een afspraak maken: https://afspraak.testenvoortoegang.nl/

Beperken sneltesten niet onnodig de toegang tot cultuur?

Zolang de sector door corona nog op slot zit, bieden testbewijzen mogelijkheden om publiek toegang tot cultuur te geven. Daarmee kunnen artiesten eerder op een veilige manier werken en zzp’ers in de cultuursector ook sneller weer aan de slag.

Als de druk op de gezondheidzorg minder ernstig wordt, dan zijn sneltesten niet meer nodig en zijn culturele instellingen veilig genoeg om weer open te gaan zonder toegangstesten.

Wat vinden we van het idee van sneltesten en testbewijzen?

Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan (want we zitten voorlopig nog risiconiveau ernstig/zeer ernstig), is bezoek met testbewijzen de enige weg om weer open te gaan, bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen (en daarmee ook weer opdrachten te verlenen). Hopelijk kan toepassing snel-testen er (op termijn) ook voor zorgen dat we eerder de 1,5 meter kunnen loslaten. Omdat goed te kunnen doen, moet de testlogistiek vooraf beproefd worden.

Hoe kijkt De Kroepoekfabriek naar de toekomst van evenementen?

Het snel-testen moet geen extra eis worden voor heropening bij lagere risiconiveaus. Dan willen we als sector geheel open, daarvoor zijn cultuurlocaties veilig met minutieuze protocollen en handhaving.

Wat is de rol van Stichting Open Nederland?
Deze stichting heeft opdracht gekregen van ministeries om het proces van testen te gaan organiseren. Stichting Open Nederland is een tijdelijk ingerichte uitvoeringsorganisatie onder de vleugels van VWS om de pilot uit te voeren. De culturele sector is kritisch over de kosten en de gang van zaken rondom de opdracht aan Stichting Open Nederland. Hier zijn ook Kamervragen over gesteld. We wachten de antwoorden af.

Ontvangt De Kroepoekfabriek geld voor deelname aan de pilot?

Nee. De organisatie van de drie pilot evenementen valt voor onze eigen rekening. De organisatie van de toegangstesten in de teststraten wordt betaald door de overheid.

Hoe kijken we naar de Routekaart?

De huidige routekaart van het kabinet biedt weinig perspectief. Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. De culturele sector vindt het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg en/of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen. Nu zijn besmettingsniveaus leidend in de routekaart, die zijn voorlopig nog behoorlijk hoog, zo is de verwachting omdat veel jongere mensen bij versoepeling van maatregelen besmet worden. Maar deze groep wordt minder ziek dus daarmee stijgt de druk op de gezondheidszorg niet evenredig. Vandaar de oproep om een alternatief criterium te gebruiken om af te schalen: druk op de gezondheidszorg.

De huidige routekaart gaat bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus. De sector pleit ervoor de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.

Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Ook al toont onderzoek aan dat de sector veilig is door minutieuze protocollen en strenge handhaving. Blokprogrammering, looproutes, zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, aangepast sanitair: werkelijk alles is gedaan om een bezoek veilig te maken. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water tot boven de lippen: geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht.