loading
Huisregels

De Kroepoekfabriek verwacht van iedere bezoeker dat ze bijdragen aan een prettige sfeer. Wij zijn ervan overtuigd dat de volgende afspraken daarbij helpen.

 • Bij wettelijke overtredingen wordt altijd de politie ingeschakeld. Deze huisregels dienen ter aanvulling op wat de wet voorschrijft. Bij overtreding van de huisregels is restitutie van het entreegeld onmogelijk.
 • Wanneer men zich niet houdt aan de huisregels, behoudt De Kroepoekfabriek zich het recht voor de toegang onmiddellijk en voor langere tijd te ontzeggen.
 • Volg altijd de instructies van het personeel op, voor jou en onze eigen veiligheid.
 • Voor je eigen veiligheid en die van ons personeel, worden er videobeelden opgenomen op diverse plaatsen in en om het pand. Bij betreding van De Kroepoekfabriek en het direct aangrenzende terrein verleent hier automatisch toestemming voor.
 • Legitimatie is verplicht wanneer dit door personeel gevraagd wordt.
 • Roken is in zijn geheel verboden in De Kroepoekfabriek. Dit verbod omvat ook het gebruik van vaporizers of soortgelijke apparatuur. Roken kan enkel buiten voor de entree.
 • Het meenemen en/of gebruiken van eigen consumpties is verboden, ook direct voor de entree.
 • In het geval van een controle/fouillering is men verplicht mee te werken.
 • De directie en het personeel zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies aan onbeheerd achtergelaten eigendommen.
 • De directie en het personeel zijn niet verantwoordelijk voor verlies en/of schade aan in bewaring achtergelaten eigendommen.
 • Zonder ontvangstbewijs worden geen voorwerpen geretourneerd door de garderobe.
 • Het meebrengen van wapens en/of andere voorwerpen die een acute bedreiging (kunnen) vormen voor personeel en andere bezoekers van de Kroepoekfabriek is ten strengste verboden.
 • Het is verboden om in goederen te handelen binnen en direct rondom De Kroepoekfabriek.
 • Promotieactiviteiten door derden zijn ten strengste verboden. Hiervoor moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming van de directie gevraagd en verleend worden.
 • Alcoholische dranken worden niet geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Reeds aangekochte consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Het is voor bezoekers niet toegestaan alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Het mee naar buiten nemen van drank is niet toegestaan.
 • Hinderlijk, agressief en/of ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 • Ongewenste intimiteiten zijn absoluut verboden.
 • Uitlatingen van racisme, nazisme, fascisme, discriminatie en grove belediging, op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden.
 • Wanneer een persoon duidelijk onder invloed is van drank en/of drugs, kan de toegang ontzegd worden.
 • Tevens houdt De Kroepoekfabriek zich het recht voor personen onder invloed consumptie van alcoholhoudende dranken te ontzeggen.
 • In De Kroepoekfabriek is het verboden dieren mee naar binnen te nemen.
 • Bij ongewenste samenscholing kan de toegang onmiddellijk ontzegd worden.
 • Stagediven en crowdsurfen zijn verboden.
 • Fotograferen bij concerten is toegestaan, zónder flits. Het is belangrijk dat je andere bezoekers en de band niet tot last bent. Is fotograferen niet toegestaan, dan wordt dit expliciet vermeld.
 • De Kroepoekfabriek is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen gehoorschade. Gehoorbescherming is tegen vergoeding verkrijgbaar bij de garderobe.
 • Tot slot: denk aan de buren en gedraag je fatsoenlijk bij het aankomen en verlaten van De Kroepoekfabriek. Dit omvat ook het parkeren van je fiets of auto.

Algemene Voorwaarden en disclaimer 
De Kroepoekfabriek hanteert de algemene voorwaarden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Deze zijn hier te vinden.

De Kroepoekfabriek besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Kroepoekfabriek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De Kroepoekfabriek behoudt het recht om handelingen die zijn voltrokken aan de hand van foutieve informatie, ongedaan te maken.