loading
ANBI, NON-PROFIT & CODE DI, FAIR PRACTICE + CULTURAL GOVERNANCE

De Kroepoekfabriek is een non-profit instelling met als kerndoel het bieden van een cultureel popprogramma. De Kroepoekfabriek maakt dus geen winst. Alle inkomsten uit kaartverkoop komen direct ten goede aan dit programma. Onze horeca- en verhuuractiviteiten vinden plaats in een bv, waar de stichting enig aandeelhouder van is. Opbrengsten uit de bv komen zodoende direct ten goede aan het culturele aanbod.

Tevens is De Kroepoekfabriek als goed doel trotse bezitter van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Onze gegevens zijn te vinden op http://anbi.federatiecultuur.nl.

Code DI

Stichting Stadspodia onderschrijft, met inachtneming van de Fair Practice code en de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie (Code DI). De code is een instrument voor zelfregulering, met de code in de hand werken we aan onze ambitie een podium te zijn voor de hele stad. We erkennen dat het behalen van ambities uit de Code DI bijdragen aan het behalen van zakelijke voordelen zoals het aantrekkelijk en relevant blijven voor al onze stakeholders en doelgroepen.

Eens per twee jaar monitoren we onze stand van zaken aangaande de Code DI door gebruik te maken van de QuickScan Code Di. Deze scan geeft een score waardoor we in staat zijn onze progressie te monitoren. Aan de hand van de Scan volgen aanbevelingen die we in ons beleid kunnen opnemen.

Fair Practice code

Stichting Stadspodia onderschrijft, met inachtneming van de Code DI en Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code. Met de code in de hand stelt Stichting Stadspodia zich ten doel een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening te houden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen. De code vraagt onder andere aandacht voor eerlijke vergoedingen bij het ontbreken van CAO of andere bindende afspraken. Daarnaast geeft de Code tools om de stand van zaken aangaan de doelstellingen van de code te toetsen middels een QuickScan.

Stichting Stadspodia onderwerpt zichzelf eens per twee jaar aan de QuickScan en stelt aan de hand van de uitkomsten aanbevelingen op die in het beleid opgenomen kunnen worden.

Governance Code Cultuur

Stichting Stadspodia onderschrijft, met inachtneming van de Code DI en de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur. De code biedt een kader aan culturele instellingen voor goed bestuur en toezicht. De Governance Code Cultuur is breed gedragen en wordt vaak als voorwaarde gesteld bij het verkrijgen van externe financiering uit fondsen en subsidie. Het onderschrijven van de code is daarmee voor Stichting Stadspodia ook een instrument van vertrouwen richting financiers.