loading


JAMFABRIEK gaat niet door zo november 27 2011

Verwacht wordt, dat De Kroepoekfabriek door het hoge water niet bereikbaar zal zijn. Dat De Vlaardingse Kon. Wilhelminahaven een aantal keer per jaar onder water loopt, is een feit. Echter, voor de De Kroepoekfabriek is het de eerste keer in haar carrière tot nu toe, dat dit gebeurt. Wie weet valt het allemaal hartstikke mee, maar we weten niet wat we kunnen verwachten. En dus nemen we liever geen enkel risico…

De volgende jamsessie is gepland op zondag 29 januari, zelfde tijd, zelfde plaats (15.00 – 18.00 uur, KF). En vanaf dan weer iedere laatste zondag van de maand.