loading


Prettige partners zo mei 1 2011

De regio leuker maken, dat kan de Kroepoekfabriek niet alleen. Samen werken en een goede band op bouwen met de scholen, andere culturele instellingen, de Gemeente Vlaardingen en vooral ook met het bedrijfsleven in de stad en omstreken speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer bedrijven tonen betrokkenheid door hun naam te koppelen aan een evenement en/of steun te bieden aan de organisatie door middel van sponsoring. Daarnaast is de ‘ondernemende vriendenclub’ opgericht. Door een relatief klein bedrag in te zetten en bij elkaar te brengen, kunnen grootste initiatieven gerealiseerd worden. De leden van de club, verschillende bedrijven in de regio, dragen samen bij aan bijvoorbeeld een evenement of project georganiseerd door De Kroepoekfabriek of zorgen ervoor dat bepaald materiaal, zoals microfoons of keyboards aangekocht kunnen worden. Bedrijven waar we mee samen werken zijn

Bovendien krijgen we steun van de Gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Job Dura Fonds en het DeltaPORT Donatiefonds.

Ook zitten er nog enorm leuke plannen wat betreft samenwerking en sponsoring in de spreekwoordelijke pijplijn, maar daarover snel meer!

De komende jaren wordt de band met de regio alleen maar sterker en dat zorgt ervoor dat De Kroepoekfabriek als cultuurpodium haar activiteiten kan blijven organiseren.