loading


CADEAU AAN DE RAAD ma maart 24 2014

AANBEVELINGEN VOOR EEN KRACHTIG CULTUURBELEID
“Laat Vlaardingen een voorbeeld zijn waar, mede door een krachtig cultuurbeleid, de ambities van héél Vlaardingen kunnen slagen”

Kade 40, De Kroepoekfabriek, Museum Vlaardingen en Stadsgehoorzaal Vlaardingen zitten bomvol plannen om nog meer samen te werken. In het hele culturele veld wordt meer en meer de samenwerking opgezocht. In de aanloop naar de nieuwe raadsperiode overhandigen vier culturele instellingen aan de nieuwe raad tien aanbevelingen, in de vorm van een EHBO-kist, Eerste Hulp Bij (cultureel) Onderhandelen. Vlaardingen kan een voorbeeld zijn waar, mede door een krachtig cultuurbeleid, de ambities van héél Vlaardingen kunnen slagen. De instellingen bieden aan om gezamenlijk hun aanbevelingen te presenteren aan de nieuwe gemeenteraad.

FOTO KOFFERS klein

Koesteren wat je hebt, een bredere rol voor cultuur, groter publieksbereik, educatie, creatieve oplossing voor huisvesting, aandacht voor talentontwikkeling, belonen van goed gedag, basisgaranties, aanvullende voorzieningen en zorgen voor een breed draagvlak voor cultuur. Dat is in het kort wat de instellingen mee willen geven aan de nieuwe raad. De aanbevelingen moeten leiden tot een innovatief beleid, waarin Vlaardingen als voorbeeld kan worden gezien. Het belang van cultuur voor de stad en regio is groot. Groter nog dan waar tot op heden op in is gezet.

Eerste Hulp Bij cultureel Onderhandelen
Bij de eerste informatieavond van de nieuwe raad op maandagavond, overhandigen vier instellingen een EHBO-koffer (Eerste Hulp bij cultureel Onderhandelen) aan iedere partij, met de tien aanbevelingen erin voor de culturele onderhandelingen.

De aanbevelingen kunnen ook een voorzet zijn voor nog meer samenwerking en ondernemerschap. De instellingen kijken uit naar een krachtige culturele toekomst en zijn bereid zich in te spannen voor het aanscherpen en uitvoeren van de toekomstgerichte visie, waar de hele stad beter van wordt.

 

AANBEVELINGEN VOOR EEN KRACHTIG CULTUURBELEID
Laat Vlaardingen een goed voorbeeld zijn waar, mede door een krachtig cultuurbeleid, de ambities van héél Vlaardingen kunnen slagen

Koesteren
Koester wat je hebt. Zet de waarden van kunst en cultuur slim in voor de stad én de regio.
Zie subsidiëren als investeren. Iedere euro verdubbelt minimaal. Maak het actieve culturele leven een Unique Selling Point van Vlaardingen!

Brede rol
Gebruik onze culturele kracht als motor voor innovatie en verandering. Zet ons in voor het bereiken van stedelijke ambities, door bv. culturele instellingen mee te laten denken met thema’s als zorg, participatie, wonen, onderwijs, jeugd en/of vrijwilligersbeleid.

Publiek
Zorg dat het cultuurbeleid aansluit bij de behoeftes in de stad en regio. Werk  gezamenlijk aan een breed en passend publieksbereik.

Educatie
Investeer in de jeugd door toegankelijkheid van kunst, cultuur en cultuureducatie, zodat cultuur een vanzelfsprekendheid wordt voor iedereen en bijdraagt aan gelukkige, weldenkende Vlaardingers.

Huisvesting
Bedenk creatieve oplossingen voor huisvesting en onderhoud van cultuurgebouwen, zodat cultuurbudget naar de programmering in de stad gaat en niet naar de stenen. Zo kan je prestaties beter afstemmen en beoordelen.

Talentontwikkeling
Maak van talentontwikkeling een cultureel speerpunt, zodat cultuur sterk bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van de bewoners van de stad.

Belonen
Beloon cultureel ondernemerschap en samenwerking. Vraag instellingen zelf de samenwerking zodanig in te richten, dat de totale subsidiebehoefte minder wordt dan de som van de individuele spelers. Houdt bij de opdracht voor meer ondernemerschap rekening met de bestaande grenzen, door wet, concurrent en/of publiek. Investeer in de Cultuur Stichting Vlaardingen met een eigen werkbudget, dat geld moet opleveren voor het hele cultuurveld, bijvoorbeeld in de vorm van fondsenwerving of strategische marketing.

Garanties
Garandeer de financiering van de vaste lasten van de culturele instellingen, zodat de energie 100% kan gaan naar de kwaliteit van het aanbod, afgestemd op de behoeftes van de stad.

Complementaire voorzieningen
Besef dat de aanwezige infrastructuur van kunst en cultuur elkaar aanvult en versterkt. Een speler minder is een belangrijke schakel minder. Dit heeft direct zijn weerslag op alle spelers en het culturele klimaat, en dus de aantrekkelijkheid van de stad. Geef het veld tijd om zich nog sterker te vervlechten, voor optimale inzet.

Draagvlak
Draag als gemeentebestuur collectief bij aan de positieve beeldvorming van cultureel Vlaardingen. Zorg per partij voor een woordvoerder Cultuur en wees met elkaar een ambassadeur voor de kunst en cultuur.