loading


De KF aangewezen als Kernpodium ma oktober 22 2012

De richtlijnen zijn streng, maar duidelijk. Podia die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk zijn voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kunnen een verzoek tot aanwijzing als Kernpodium doen.

De podia moeten professioneel werken en beschikken over een vaste zaal met voldoende faciliteiten. In de zaal moet een breed programma van voornamelijk popmuziek te horen zijn. Daarnaast wordt er onder andere gekeken naar het publieksbereik, de gehanteerde entreeprijzen en de uitbetaalde gages. Afhankelijk van de zaalcapaciteit wordt het podium ingedeeld als Kernpodium A, B, of C.

Renske Verbeek, directeur van De Kroepoekfabriek, is erg blij met deze toewijzing: “Het is een belangrijk ‘keurmerk’ in de sector. We blijken, al na één jaar draaien, voldoende gekwalificeerd te zijn als poppodium. Er is uitgebreid gekeken naar ons programma, de zaal, onze faciliteiten, professionele aanpak en voldoende publieksbereik.”

Met deze aanwijzing kan De Kroepoekfabriek per 1 januari 2013 subsidie bij het Fonds aanvragen voor tekorten op concerten en danceparty’s met Nederlandse bands, solo-muzikanten en dj’s. De subsidie is bestemd voor de popmuzikanten, maar wordt indirect uitgekeerd via de Kernpodia. De programmeurs van de Kernpodia bepalen zelf welke bands ze op hun podium willen laten optreden. Wel stelt het Fonds eisen aan de minimum en maximum gages om zo de podia te stimuleren om Nederlandse bands beter uit te betalen. Het podium ontvangt subsidie als de gemaakte kosten voor het concert achteraf hoger blijken te zijn dan de entreeopbrengsten. In dat geval bedraagt de subsidie een deel van het tekort tot een vastgesteld maximum. Op deze manier wordt het financiële risico voor De Kroepoekfabriek kleiner en kunnen zij vaker een minder bekende of risicovolle band boeken.

Kijk voor meer info over het fonds op: www.fondspodiumkunsten.nl