loading


KF DRAAGT BIJ AAN STAD wo juni 19 2013

Vlaardingen gestegen op woonaantrekkelijkheid: van 42e naar 37e, dankzij De Kroepoekfabriek. Bron: Atlas voor gemeenten 2013 en Raadsmemo

Onlangs verscheen de nieuwe Atlas voor gemeenten. Hierin worden de 50 grootste gemeente van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. Voor onze stad werden door de gemeente enkele interessante conclusies getrokken.Op het gebied van cultuur is Vlaardingen met 19 plekken gestegen, dankzij de komst van het poppodium.

Vlaardingen bezet een 48ste plaats qua inwonersaantal. En nu komt het goede nieuws voor ons: Vlaardingen is op het gebied van de woonaantrekkelijkheid met 5 plaatsen op de ranglijst gestegen: van 42 naar 37. Het college schrijft aan de gemeenteraad: “De belangrijkste oorzaak hiervoor is de stijging van het cultuuraanbod en dit komt met name door De Kroepoekfabriek. De Kroepoekfabriek kreeg namelijk de kwalificatie kernpodium.”
In de raadsmemo staat ook: “Ten opzichte van de andere steden is Vlaardingen spectaculair gestegen ten aanzien van cultureel aanbod. Dit is voornamelijk op het conto van De Kroepoekfabriek te schrijven”, zo concludeert het college van B&W. “We zijn op de ranking van Cultureel Aanbod gestegen van plaats 42 naar plaats 23. Negentien plekken omhoog! Dat we daar met ons team en programma aan hebben mogen bijdragen, daar zijn we ontzettend trots op!” vertelt KF-directeur Renske Verbeek. Ook is de jeugdwerkeloosheid licht afgenomen met 2%.

In de complete memo met bijlagen staan diverse interessante conclusies over de stad. Hier is alles te lezen: http://www.vlaardingen.nl/download/255358334/_vers_255358335/cd/Atlas.pdf

Uit de resultaten concludeert het college van burgemeester en wethouders dat het belangrijk is dat de gemeente zich blijft inzetten op een groene woonomgeving, het cultuuraanbod blijft koesteren en verder gaat met de uitvoering van het Actieplan Wonen, het Actieplan Economie en het Integraal Veiligheidsplan.