loading


KF MAG LANGER OPEN do december 19 2013

Woensdag 18 december heeft de Vlaardingse gemeenteraad unaniem de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangenomen. Daarin is onder meer vastgesteld dat De Kroepoekfabriek per 1 januari 2014 op zaterdag tot 04.00 uur open mag, in plaats van tot 02.00 uur. Dit is in overeenstemming met de meeste poppodia in Nederland en biedt podia de ruimte meer eigen inkomsten te genereren in tijden dat de overheid de steun moet verminderen. De Kroepoekfabriek is blij met deze maatregel. Met het team wordt een aantrekkelijk en zorgvuldig plan gemaakt om zo goed en passend mogelijk met deze verruiming om te gaan. Het betekent niet dat De KF nu meteen standaard iedere zaterdag langer open zal zijn. Het podium gaat steeds op zoek naar een goed programma en zal duidelijk de eindtijden communiceren. Dit is een grote kans in de zoektocht naar oplossingen tegen de bezuinigingen.

Tienpuntenplan
In het kader van de stevige bezuiniging van 70%(!!!) heeft De Kroepoekfabriek een tienpuntenplan gemaakt, om De KF een aantrekkelijk en gezond poppodium te laten zijn en blijven, gericht op talentontwikkeling voor en achter de schermen. Die tien punten bestaan kort gezegd uit: meer samenwerken, het opzetten van een aantrekkelijk donateursplan, kosten besparen, extra fondsen zoeken, meer bedrijven vinden die graag hun naam willen koppelen aan De KF, een sterk en vernieuwend strategisch marketingplan, mogelijkheden onderzoeken voor besparing op de huisvestingskosten door/met de gemeente Vlaardingen én onderzoeken of we onze kracht kunnen inzetten om een bredere rol in de stad kunnen vervullen, bv als het gaat om jongerenbeleid, vrijwilligerswerk, citymarketing en opleidingskansen.

Tot slot was van groots belang voor extra inkomsten het gesprek met de gemeente aan te gaan over de mogelijkheden aan de kant van de vergunningen. Landelijk is de regelgeving versoepeld, juist om de bezuinigingen beter aan te kunnen. Zo zouden langere openingstijden ons veel extra inkomsten kunnen opleveren, in een gunstig geval zo’n 15% van de totale bezuinigingen. Dit gesprek heeft afgelopen jaar uitvoerig plaats gevonden en 18 december is de kogel door de kerk gegaan.

Talentontwikkeling
De Kroepoekfabriek is een poppodium, waar landelijke acts en regionale helden elkaar afwisselen. Van rock tot hiphop, van pop tot metal tot singer-songwriter en van dj-avonden tot jamsessies; het muzikale aanbod van De Kroepoekfabriek is breed, zodat zoveel mogelijk jonge muziekliefhebbers hier kunnen genieten van muziek. Volop ruimte is er voor talentontwikkeling vóór en achter de schermen. Iedereen die bij ons binnenkomt gaat met een gevulde rugzak weer huiswaarts. We zijn een gewenste aanvulling op het bestaande aanbod in de stad. Het hebben van een regionaal, professioneel, goed geoutilleerd en vernieuwend poppodium is door de gemeente geïnitieerd en wordt ondersteund en aangemoedigd. Hiermee voorzien we in een flinke behoefte, getuige de ruim 60.000 bezoekers, sinds de opening twee jaar geleden.

Kritiek
Enkele horeca-ondernemers hebben hun kritiek geuit. Daarin worden vaak de woorden ‘oneerlijke concurrentie’ gebruikt. In gesprek met diverse ondernemers merken we dat de discussie meer gaat over gelijke behandeling en de ruimte krijgen en pakken om goed en creatief te ondernemen in de stad. Want de ondernemers met kritiek geven aan qua publiek niet daadwerkelijk last te hebben van onze aanwezigheid, in de vorm van concurrentie. Maar ze hebben last van het feit dat De Kroepoekfabriek hierin een privilege krijgt, in de vorm van verruimde openingstijden op zaterdagavond. Regelgeving helpt in dit geval niet bij het ondernemerschap en creativiteit in de stad.

Veel ondernemers hebben het zwaar. Iedereen is aan het knokken. Zelf merken we ook dat dat heel veel tijd en energie kost.

Behoefte
De veelheid aan bezoekers, de ruim 200 getrainde jongeren achter de schermen, de bijna 100 enthousiaste sponsors en fondsen en de brede line up van lokale en landelijke enthousiaste artiesten (ruim 1000 per jaar) so far bewijzen de behoefte aan een goed poppodium in de stad. Met De Kroepoekfabriek dragen we bij aan een aantrekkelijke stad, door een uniek poppodium, met een goed programma, professionele faciliteiten, ontwikkelde, gemotiveerde jongeren en een goede broedplaats voor talent op het podium én achter de schermen. Een plek waardoor Vlaardingen extra op de kaart komt te staan, ook landelijk.

Grote kans
We kijken er naar uit om met elkaar en door deze kans een aantrekkelijk aanbod te doen aan alle muziekliefhebbers! Met het team maken we zorgvuldig een programmaplan om zo goed en passend mogelijk met deze verruiming om te gaan. We zullen het rustig opbouwen. Dit is een grote kans voor ons in onze zoektocht naar oplossingen tegen de bezuinigingen. Daar zijn we erg blij mee!

 

Voor de liefhebber enkele feiten op een rij:
(zie ook de Veelgestelde Vragen op deze site)

• Vlaardingen wil zich terecht profileren als een aantrekkelijke, culturele stad, voor jongeren en voor bezoekers van buiten de stad. De Kroepoekfabriek kan hier wezenlijk aan bijdragen. Een dergelijke verruiming komt tegemoet aan de wens van het publiek.

• Vrijwel alle vergelijkbare poppodia in Nederland, van dorp tot stad, hebben sluitingstijden tot 05.00 uur en soms zelfs tot 06.00 uur. Het betreft hier allen culturele stichtingen. Ook hieruit blijkt dat dergelijke sluitingstijden noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de culturele kernactiviteiten en de gewenste culturele exploitatie door poppodia.

• Afgelopen jaar heeft onderzoek uitgewezen dat Vlaardingen aantrekkelijker is geworden sinds de komst van De Kroepoekfabriek. Vlaardingen is 19 treden gestegen op de ladder van cultuur en daardoor 5 stappen op woonaantrekkelijkheid. Daarmee helpt De KF mee aan de ambitie van de stad. We hebben een aanzuigende werking voor de stad, waar mensen vooraf een hapje gaan eten en na afloop nog de andere kroegen opzoeken. Helemaal als we samen optrekken! 40% van onze bezoekers komt van buiten Vlaardingen, dat kan een kans zijn voor iedereen.

• Vanaf de opening in 2011 werkt De KF al hard aan het verwerven van eigen inkomsten, om zo min mogelijk te hoeven leunen op overheidsgeld. De verhouding eigen inkomsten vs subsidie was al 70% vs 30%. Na de bezuinigingsronde zal De Kroepoekfabriek haar opdracht voor de stad nog moeten vervullen met 12% aan subsidie. Ter vergelijking, landelijk doen podia het met 40% subsidie.

• Met de activiteiten die we organiseren, maken we geen winst.

• Aan de subsidie hangt een prestatie-afspraak, het dienen van een maatschappelijk, cultureel en educatief doel.Het college verleent subsidie, onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen (ASV 2011), aan De Kroepoekfabriek voor de activiteiten die zij organiseert. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan de vastgestelde beleidsdoelen van het programma Kunst & Cultuur vastgesteld door de gemeenteraad en zijn uniek binnen Vlaardingen.

• We onderscheiden ons in de missie, doelgroep en doelstellingen van de reguliere horeca. De doelgroep van De Kroepoekfabriek is de liefhebber van popmuziek en zijn onderverdeeld in vijf persona’s, en gekozen op basis van behoefte, mentaliteit en lifestyle. Onze bezoekers komen minder in de reguliere horecagelegenheden. Dat blijkt ook uit de aanvankelijke noodzaak voor een poppodium.

• 75% van onze bezoekers is tussen de 15 en 25 jaar, 15% is tussen de 25 en 35 jaar en 10% is ouder of jonger.

• 60% van onze bezoekers komt uit Vlaardingen, de rest trekken we met ons programma aan uit de regio.

• De frequentie: De Kroepoekfabriek kent gemiddeld 12 evenementen per maand. De rest van de avonden staan in het teken van educatie. We hebben en hele diverse doelgroep, we programmeren gemiddeld 1x per maand iets voor een specifieke doelgroep (hiphop, scholen, rock, pop, underground, singersongwriter).

• De Kroepoekfabriek voldoet aan alle voorschriften
o De commerciële activiteiten (horeca en verhuur) zijn ondergebracht in een BV met dezelfde regels en belastingen als iedere andere ondernemer.
o de subsidie (straks 12% van de totale begroting!) is bestemd voor de culturele activiteiten
o de prijzen zijn marktconform
o het personeel is gecertificeerd
o de huur voor het pand is hoog (36% van de kosten, landelijk 14%)

• We hopen dat bekende live- en DJ acts meer willen en kunnen optreden bij De Kroepoekfabriek

• De Kroepoekfabriek wil hiermee meer nieuwe bezoekersstromen aanboren van uit de hele regio, die voor en na een concert in Vlaardingen actief zijn.