loading


SAMENWERKING IN DE STAD wo oktober 15 2014

De trots van Vlaardingen is in het geding!
Een sterk aanbod, maakt de mensen trots op hun stad.
Maakt dat mensen er willen wonen en dat bedrijven zich willen vestigen. 
Vlaardingen loopt over van mensen met ervaring, passie en ideeën.
Hoogste tijd om bij elkaar te komen!

Alle partijen uit de sport, cultuur, onderwijs, jeugd, zorg en welzijn, die zich aangesproken voelen als Sociaal Ondernemer, zijn uitgenodigd voor een Kick-Off Samenwerking op dinsdag 18 november om 19.30 uur in De Kroepoekfabriek.
Aanmelden kan hier! of onderaan dit bericht. Lees hier wie je al voor gingen.

We hebben elkaar nodig in de stad, om zoveel mogelijk activiteiten waar behoefte aan is, trots overeind te houden.

Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we omgaan met de vaak keiharde klappen die de meeste instellingen de laatste jaren hebben gekregen of krijgen? De bezuinigingen en kritiek van de afgelopen jaren hebben er ingehakt. We hebben hulp nodig om weer of meer vanuit de kracht van de stad te denken. Hoe kunnen we ons herpakken? Waar liggen kansen? Wat kunnen we leren van elkaar en van andere steden? Met wie kunnen we samen optrekken om onze doelen te bereiken? Liggen er ook kansen in partnerschappen buiten je eigen veld? Denk aan zorg, cultuur, welzijn, het bedrijfsleven of bijvoorbeeld sport!
We moeten ons als stad klaarstomen voor een toekomst waar de grootste inkomstenbron niet de overheid is, maar relevante partners zijn. Goede samenwerking om met elkaar het cultuuraanbod én draagvlak zo goed mogelijk te houden, is noodzakelijk.

IKV Ondernemend Vlaardingen
De meesten zijn bekend met de vereniging IKV Ondernemend Vlaardingen. De IKV vertegenwoordigt zo’n 300 bedrijven in de stad. Een grote speler dus! Na de aankondiging van alle bezuinigingen hebben zij een denktank geformeerd, waaruit een aantal concrete ideeën zijn voortgekomen die de stad kunnen helpen. Eén daarvan is dat zij adviseren om ons als maatschappelijke organisaties, hoe divers ook, te verenigingen. Zie ook dit bericht.

Veel partijen broeden hier al langer op. Het is tijd om al deze partijen te verbinden. Wat leeft er? Wat kan er nog wel? Waar kunnen we samen optrekken?

Wij kunnen een soort ‘Sociale IKV’ organiseren. De Sociale Kring Vlaardingen? Maatschappelijke Kring? De Vlaardingse Kring? Samen opkomen voor onze gedeelde belangen, kennis delen, publiek bereiken. Samen staan we in ieder geval sterker. Naar elkaar, naar de gemeente, naar de bedrijven en nog het allerbelangrijkste, naar ons publiek! Laten we samen onderzoeken waar we nog meer samen kunnen werken?

De IKV steekt ook graag haar hand uit naar ons om structureel met ons samen te werken. Wanneer wij daadwerkelijk interessante voorstellen doen, met toegevoegde waarden voor de stad en het bedrijfsleven, moet het mogelijk zijn veel meer geld en middelen te werven.

De rol van De KF is puur die van degene die de bal opgooit. Wil dit werken, moeten we het met elkaar oppakken. Maar dat zal logisch zijn.

Hier ook nog een link naar een interessant artikel van Martijn van der Steen over publieke waarde.

AGENDA

Datum   – Dinsdag 18 november
Tijd        – Van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie  – De Kroepoekfabriek

 • Welkom en inleiding
 • Wie zijn er aanwezig?
 • IKV voorzitter Chris Oerlemans geeft de IKV-visie op de samenwerking
 • Brainstormronde
  • Welke mogelijkheden hebben we om positief en ondernemend op te trekken in tijden dat de overheid zich terug trekt. Eventueel de mogelijkheden voor een structurele samenwerkingsvorm (vereniging, kring, platform o.i.d.) bespreken.
  • Mogelijkheden bespreken om de aanwezige kennis te delen.
  • Een menukaart te ontwikkelen met ons aanbod voor de stad en het bedrijfsleven. Wat hebben wij te bieden aan Vlaardingen?
  • Kijken wie welk commitment wil en kan leveren, zodat het echt een breed gedragen en actieve groep kan worden.
  • Samenvatting en concrete acties na vanavond
  • Afsluiting, borrel, muziekje