loading


MAATSCHAPPELIJKE KRING VLD wo februari 11 2015

fb omslag samenwerking
Een sterk aanbod, maakt de mensen trots op hun stad.
Maakt dat mensen er willen wonen en dat bedrijven zich willen vestigen.
Vlaardingen loopt over van mensen met ervaring, passie en ideeën.

2015 is het jaar dat alle Vlaardingse instellingen uit de sport, cultuur, onderwijs, jeugd, zorg en welzijn, in de stad hun krachten bundelen in de Maatschappelijke Kring Vlaardingen.

Op dinsdag 21 april is de derde bijeenkomst. Om 19.30u zijn alle instellingen welkom in het Geuzencollege op het Geuzenplein 1 in Vlaardingen. Toegang gratis. Aanmelden is wel nodig, dat kan hier.

Korte terugblik
Sinds de eerste bijeenkomt op 18 november in De Kroepoekfabriek is er veel gebeurd! We hebben met ruim 60 man op de 18e ontzettend veel input geleverd voor een constructieve samenwerking. Per groep zijn de sheets uitgewerkt. Die sheets zijn verwerkt in een strategisch plan. Daarop heeft iedereen geschoten per mail en de uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd tijdens de tweede bijeenkomst op 3 februari in Wijkcentrum Holy. Doel van de bijeenkomst was om al de aanwezige gedrevenheid en ieders expertise een plek te geven in de samenwerkingsvorm.

Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we omgaan met de vaak keiharde klappen die de meeste instellingen de laatste jaren hebben gekregen of krijgen? De bezuinigingen en kritiek van de afgelopen jaren hebben er ingehakt. We hebben hulp nodig om weer of meer vanuit de kracht van de stad te denken. Hoe kunnen we ons herpakken? Waar liggen kansen? Wat kunnen we leren van elkaar en van andere steden? Met wie kunnen we samen optrekken om onze doelen te bereiken? Liggen er ook kansen in partnerschappen buiten je eigen veld? Denk aan zorg, cultuur, welzijn, het bedrijfsleven of bijvoorbeeld sport!

We moeten ons als stad klaarstomen voor een toekomst waar de grootste inkomstenbron niet de overheid is, maar relevante partners zijn. Goede samenwerking om met elkaar het cultuuraanbod én draagvlak zo goed mogelijk te houden, is noodzakelijk.

Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV)
Op de naam ‘Maatschappelijke Kring Vlaardingen’, kortweg MKV, is het meest gestemd op 3 februari. Dat is dan ook de naam waarmee we vanaf nu door het leven gaan!
–          De naam dekt ook het beste de lading
–          Kan prima over 100 jaar ook nog mee
–          Geeft goed aan dat we de maatschappelijke evenknie van de IKV zijn

De Maatschappelijke Kring Vlaardingen bevordert de onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Vlaardingen, wat bijdraagt aan een goed aanbod van voorzieningen en dus een aantrekkelijke stad op korte termijn en op lange termijn.

Ons voorstel is een actieve groep op te richten, waarvan je als sociaal ondernemer lid kan worden. Een groep/vereniging/stichting/club (n.o.t.k.) waar je kennis kan halen en kan brengen, inspiratie kan opdoen, elkaar kan ontmoeten en wat leuk is om naar toe te gaan. We organiseren met elkaar drie bijeenkomsten per jaar. Na iedere bijeenkomst ben je weer wat wijzer, je netwerk is rijker en je hebt zin in de uitdagingen die voor je liggen.

Om het proces te bespoedigen werken we de komende weken met een ontwikkelcomité aan de hand van alle input aan een concreet voorstel (statuten, missie, visie, doelstellingen, planning, begroting, profiel voor een goed bestuur e.d.) voor de samenwerkingsvorm, die we begin april rondsturen naar iedereen om allemaal te kunnen voorzien van de laatste feedback. Voor de volgende bijeenkomst komen ook de werkgroepen uit de drie sporen alvast bij elkaar om kennis te maken en om te kijken welke onderwerpen alvast opgepakt kunnen worden.

Samenwerking met IKV Ondernemend Vlaardingen
De meesten zijn bekend met de vereniging IKV Ondernemend Vlaardingen. De IKV vertegenwoordigt zo’n 300 bedrijven in de stad. Een grote speler dus! Na de aankondiging van alle bezuinigingen hebben zij een denktank geformeerd, waaruit een aantal concrete ideeën zijn voortgekomen die de stad kunnen helpen. Eén daarvan is dat zij adviseren om ons als maatschappelijke organisaties, hoe divers ook, te verenigingen. Zie ook dit bericht.

De IKV steekt ook graag haar hand uit naar ons om structureel met ons samen te werken. Wanneer wij daadwerkelijk interessante voorstellen doen, met toegevoegde waarden voor de stad en het bedrijfsleven, moet het mogelijk zijn veel meer geld en middelen te werven.

Lidmaatschap
2015 is het startjaar van de groep, waarin we met elkaar aan zoveel mogelijk leden laten zien wat de toegevoegde waarde van het lidmaatschap is. Het eerste jaar komt er waarschijnlijk wel een verzoek voor een startbijdrage van +/- € 75,00 per instelling, maar is het lidmaatschap nog gratis. Na een jaar is iedereen hopelijk overtuigd van de toegevoegde waarde en wordt lid voor bijvoorbeeld € 120 per jaar. (n.o.t.k.)

Werkgroepen in 3 sporen
Wie actief bij wil dragen aan de MKV kan zich aanmelden voor een van de drie sporen. Hoe dit precies gaat uitpakken, gaan we met elkaar onderzoeken.

Spoor 1 – Korte Termijn, plukken van het laaghangend fruit
We bevorderen de onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Vlaardingen, wat bijdraagt aan een goed aanbod van voorzieningen en dus een aantrekkelijke stad. Doelen korte termijn: kostenbesparing, publieksbereik, kennis delen.

Spoor 2 – Lange Termijn
Samenwerking voor de aantrekkelijke, duurzame, weerbare,  inspirerende stad in de toekomst. Innovatie, visie, out of the box. Bekijken wat er allemaal al aan materiaal is om een toekomstvisie op de stad te ontwikkelen. Zowel bij gemeente als lokale organisaties als elders in het land. Behoeften peilen en een vorm ontwikkelen hoe de gemeente een inhoudelijke gesprekspartner wordt.

Spoor 3 – De Verbinders tussen spoor 1 en 2, de monitors
Hoe maken we goed zichtbaar wat we doen als sociale ondernemers aan elkaar en aan de buitenwereld? Organisatie Bijeenkomsten: Inhoud en Logistiek van de 3 netwerkbijeenkomsten per jaar, ingespeeld op de uitkomsten van de twee sporen.

Facebook Groep
Blijf op de hoogte en leer elkaar alvast beter kennen via de Facebook Groep!
Meld je aan via https://www.facebook.com/groups/1506476156289820/
Er zijn al 54 leden!

Aanmelden volgende bijeenkomst
In het Geuzencollege is op di. 21 april om 19.30u de 3e bijeenkomst van de ‘sociale ondernemers’. Alle input so far heeft geleid naar deze avond, de lancering van de concrete samenwerkingsvorm! Aanmelden kan hier!

Feedback op plan
Begin april wordt het concrete plan nog een keer aan iedereen rond gemaild, zodat iedereen het laatste stuk schriftelijk van feedback kan voorzien. Meld je dus voor die tijd aan, dan krijg je het voorstel in je mailbox.

Zet 21 april alvast in de agenda! Met elkaar kunnen we gaan voor een inspirerende avond, waar we elkaar beter leren kennen en vanuit dat netwerk slimme combinaties voor nu en in de toekomst gaan vormen.

Wie weet schrijven we geschiedenis met elkaar!?!?!

Groeten van het ontwikkelcomité,
Hans Spliet, Kees Clement, Remus Aussen, Mark Janssen, Theo Werner en Renske Verbeek