loading


NIEUWE BEZUINIGINGEN ma juni 16 2014

Maandagmiddag 16 juni 2014 heeft de gemeente Vlaardingen bekend gemaakt dat het college van B&W in de meerjarenbegroting 2015-2018 nieuwe bezuinigingen voorstelt aan de gemeenteraad. De bezuinigingsvoorstellen treffen onder meer cultuur zwaar. De gemeenteraad gaat daar nu over in beraad en 9 en 10 juli worden knopen doorgehakt. Die dagen wordt de voorjaarsnota wordt vastgesteld.

De totale bezuiniging op Vlaardingen is 12 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro gekort wordt op cultuur. De uitgangspunten voor keuzes zijn geweest dat een voorziening uniek moet zijn, moet bijdragen aan de doelen en niet aanwezig is in de buurgemeenten. De meeste cultuurspelers ontvangen in de toekomst alleen nog een bedrag ter hoogte van de kale huur. Voor de meeste instellingen is dit nieuw en schokkend nieuws. Bij De Kroepoekfabriek is deze bezuiniging vorig jaar al ingevoerd. Vanaf dag één wordt door het poppodium en haar partners continu hard gewerkt en gezocht naar kansen om dit op te vangen. Vooral door een goed en gewenst programma, aan te bieden, samen met de doelgroep. Maar daarnaast met een ondernemende vriendengroep (businessclub) met 88 bedrijven, dikke vrienden, bezoekers van buiten de stad betrekken, het gebouw verhuren, grote namen programmeren en veel inzet op promotie. “We zijn er nog niet, maar we zitten op de juiste weg”

Grenzen van ondernemen
“Verschrikkelijk om te realiseren wat voor gevolgen dit voor de stad en de mensen kan gaan hebben. Je kan niet van alle spelers verwachten dat ze alle kosten, behalve de huur, met hun cultuuropdracht kunnen bekostigen”, reageert Renske Verbeek, directeur van het poppodium. “Ondernemen in cultuur is goed en kan veel opleveren. Een gewenst aanbod, gemotiveerd publiek, professionele aanpak. Maar er zijn grenzen. Als cultuur onbetaalbaar wordt voor mensen, ga je aan je doel voorbij. En als cultuur elkaar straks ten koste van elkaar moet gaan beconcurreren op bezoekers, zakelijke activiteiten of sponsoring, doen we iets niet goed als stad. En hoe lang waarderen je belangrijkste partners, bezoekers en ondernemers, je ondernemende houding?”

De toekomst
Directeur Renske Verbeek hoopt dat de stad inziet wat voor verlies er met deze keuzes gepaard gaan en dat de gemeenteraad het tij keert. Amsterdam heeft onlangs juist de bezuinigingen teruggedraaid, omdat ze verwachten de investering dubbel en dwars terug te verdienen: Bron Kunstbeeld.nl. Verbeek: “Koester juist wat je hebt en zet je kracht van cultuur in als onderscheidend vermogen om Vlaardingen in het land op de kaart te zetten en je inwoners inhoud te bieden en trots te laten zijn op je stad!” Voor de toekomst gelooft ze een zeer intensieve samenwerking tussen alle spelers. De eerste stappen zijn al gezet. “We blijven ons als poppodium de komende tijd richten op waar we voor op de wereld zijn. Zoveel mogelijk mensen uit de regio enthousiast maken en houden voor muziek en de stad. Daarmee willen we een belangrijke verbinding zijn tussen de stad en de mensen, met name de jeugd. We gaan voor stevige partnerschappen, waar de hele stad voordeel van heeft. Kortom, we blijven snoeihard samen werken aan een goed cultuurprogramma! We zitten vol ideeën, vertrouwen, ervaring en energie. Die gaan we inzetten voor Vlaardingen!”

Bron Voorjaarsnota: Website gemeente Vlaardingen