loading


Uitleg bezuinigingsvoorstel wo september 26 2012

 

Dinsdag 26 september heeft het college van Burgemeester & Wethouders de Tussenbalansbegroting 2013-2016 gepresenteerd. Dit rapport is een financieel voorstel aan de Vlaardingse gemeenteraad. Het college schrijft aan de raad dat in deze tijden van financieel zwaar weer, zij scherp aan de wind moeten zeilen. In totaal is er bovenop de eerdere bezuinigingen van zeventien miljoen weer ruim negen miljoen bezuinigd op diverse lasten van de gemeente, waaronder een kleine twee miljoen euro op de culturele sector. Veel instellingen in de stad zijn zwaar getroffen. Ook De Kroepoekfabriek.

Verbazing

De wethouder cultuur, Jan Robberegt, belde dinsdagmiddag naar De Kroepoekfabriek, met de aankondiging van de voorgenomen bezuiniging van 70%. Renske Verbeek: “Vol verbazing heb ik de tussenbalans gelezen. Het afgelopen jaar werden we vaak genoemd als voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Als argument in de tussenbalans staat nu dat De Kroepoekfabriek aanzienlijk meer eigen inkomsten moet verwerven. En dat terwijl we nu al 70% eigen inkomsten verwerven. Dat is veel! Van iedere euro subsidie maken wij er nu drie, en die investeren we in de stad. Het lijkt wel of ons ondernemerschap met deze bezuinigingen keihard wordt bestraft.”

 

Waarom heeft De Kroepoekfabriek subsidie nodig?
In Vlaardingen was al jarenlang een grote behoefte van aan een goed podium voor live muziek en jong talent. Een plek waar jongeren zelf kunnen optreden en naar hun muziekhelden kunnen kijken en van kunnen leren. Een poppodium maakt een stad compleet, aantrekkelijk en bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd. Om met zo min mogelijk overheidsgeld dit doel te bereiken is de stichting in opdracht van de gemeente van start gegaan met een grote groep vrijwilligers en het bedrijfsleven opgezocht voor sponsoring. De Kroepoekfabriek is niet gewoon een café of disco met wat live muziek. Integendeel! De Kroepoekfabriek is voor de stad één van culturele (breed programma, broedplaats, aanbod voor jongeren), een educatieve (workshops, talentontwikkeling, schoolprojecten), een maatschappelijke (vrijwilligers, re-integranten, onderwijs, maatschappelijke stages) een economische waarde (werkgelegenheid, bijdragen aan complete en aantrekkelijke stad). Lees hier meer over de resultaten van het eerste jaar: https://kroepoekfabriek.nl/nieuws/een-jaar-de-kf/

 

Oplossingen
Uiteraard wisten we dat er een bezuiniging aan zat te komen, daar waren we dus ook op voorbereid. Maar dit is meer dan ik had verwacht. Ik ga eerst met het bestuur en met het team in beraad. Ook het overleg met de gemeente en andere culturele instellingen moet een goed vervolg krijgen. Nog meer eigen inkomsten betekent duidelijk ook meer benodigde ruimte in de vergunning. Voor actie is het nog te vroeg, alhoewel ik er alle vertrouwen in heb dat we een ontzettend creatieve ploeg hebben, vol energie en goede plannen, die de gemeente hopelijk helpen aan betere ideeën  Maar zover is het nog niet. Van belang is dat we met de gemeente samen denken in oplossingen.”

Alle informatie over de bezuinigingsplannen is te vinden op: http://www.vlaardingen.nl/default/home/nieuwhome/tussenbalans20132016scherpaandewind/id_199355038