loading


SAMENWERKING STAD (VERVOLG) wo januari 21 2015

Een sterk aanbod, maakt de mensen trots op hun stad.
Maakt dat mensen er willen wonen en dat bedrijven zich willen vestigen. 
Vlaardingen loopt over van mensen met ervaring, passie en ideeën.
Deze kracht zijn we met elkaar aan het bundelen.
Sluit je gerust aan als Sociale Ondernemers!

Alle partijen uit de sport, cultuur, onderwijs, jeugd, zorg en welzijn, die zich aangesproken voelen als Sociaal Ondernemer, zijn uitgenodigd voor een Bijeenkomst 2 – Samenwerking op dinsdag 3 februari om 19.30 uur in Wijkcentrum Holy. Het is een vervolg op de Kick-off van november in De Kroepoekfabriek.
Aanmelden kan hier! of onderaan dit bericht. Lees hier wie je al voor gingen.

We hebben elkaar nodig in de stad, om zoveel mogelijk activiteiten waar behoefte aan is, trots overeind te houden.

Sinds de vorige bijeenkomt op 18 november in De KF is er veel gebeurd! We hebben met ruim 60 man op de 18e ontzettend veel input geleverd voor een constructieve samenwerking. Per groep zijn de sheets uitgewerkt. Die sheets zijn verwerkt in een strategisch plan. Daarop heeft iedereen geschoten per mail en de uitkomsten daarvan presenteren we jullie graag tijdens de volgende bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om al de aanwezige gedrevenheid en ieders expertise een plek te geven in de samenwerkingsvorm.

Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we omgaan met de vaak keiharde klappen die de meeste instellingen de laatste jaren hebben gekregen of krijgen? De bezuinigingen en kritiek van de afgelopen jaren hebben er ingehakt. We hebben hulp nodig om weer of meer vanuit de kracht van de stad te denken. Hoe kunnen we ons herpakken? Waar liggen kansen? Wat kunnen we leren van elkaar en van andere steden? Met wie kunnen we samen optrekken om onze doelen te bereiken? Liggen er ook kansen in partnerschappen buiten je eigen veld? Denk aan zorg, cultuur, welzijn, het bedrijfsleven of bijvoorbeeld sport!
We moeten ons als stad klaarstomen voor een toekomst waar de grootste inkomstenbron niet de overheid is, maar relevante partners zijn. Goede samenwerking om met elkaar het cultuuraanbod én draagvlak zo goed mogelijk te houden, is noodzakelijk.

IKV Ondernemend Vlaardingen
De meesten zijn bekend met de vereniging IKV Ondernemend Vlaardingen. De IKV vertegenwoordigt zo’n 300 bedrijven in de stad. Een grote speler dus! Na de aankondiging van alle bezuinigingen hebben zij een denktank geformeerd, waaruit een aantal concrete ideeën zijn voortgekomen die de stad kunnen helpen. Eén daarvan is dat zij adviseren om ons als maatschappelijke organisaties, hoe divers ook, te verenigingen. Zie ook dit bericht.

Veel partijen broeden hier al langer op. Het is tijd om al deze partijen te verbinden. Wat leeft er? Wat kan er nog wel? Waar kunnen we samen optrekken?

Wij kunnen een soort ‘Sociale IKV’ organiseren. De Sociale Kring Vlaardingen? Maatschappelijke Kring? De Vlaardingse Kring? Samen opkomen voor onze gedeelde belangen, kennis delen, publiek bereiken. Samen staan we in ieder geval sterker. Naar elkaar, naar de gemeente, naar de bedrijven en nog het allerbelangrijkste, naar ons publiek! Laten we samen onderzoeken waar we nog meer samen kunnen werken?

De IKV steekt ook graag haar hand uit naar ons om structureel met ons samen te werken. Wanneer wij daadwerkelijk interessante voorstellen doen, met toegevoegde waarden voor de stad en het bedrijfsleven, moet het mogelijk zijn veel meer geld en middelen te werven.

De rol van De KF is puur die van degene die de bal opgooit. Wil dit werken, moeten we het met elkaar oppakken. Maar dat zal logisch zijn.

Hier ook nog een link naar een interessant artikel van Martijn van der Steen over publieke waarde.

AGENDA

Datum   – Dinsdag 18 november
Tijd        – Van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie  – De Kroepoekfabriek

19.15 – 19.30 uur                – Inloop, bar open, muziekje
19.30 – 19.45 uur                – Welkom en presentatie uitkomsten brainstorm
19.45 – 20.00 uur                – Welke naam geven we dit beest? Stemmen!
20.00- 20.30 uur                 – Spreker – Amanda Wams over Social Marketing
20.30-21.10 uur                  – Aan de slag! Thema’s waar je uit kan kiezen en de komende tijd met een groep je tanden in kan gaan zetten.
21.10-21.15 uur                  – Volgende bijeenkomsten
21.15-21.25uur                   – Rondvraag
21.25-21.30 Uur                 – Afsluiting, muziekje, bar open! (Tot 22.30 uur)