loading


STEUN KF EN KADE AAN STADSGEHOORZAAL GESLAAGD vr juli 7 2017

De gemeenteraad stemde gisteren met een ruimte meerderheid vóór een toekomstbestendige Stadgehoorzaal en de versteviging van de samenwerking met De Kroepoekfabriek en KADE40. Dat geeft het stadspodium, die twee jaar geleden een vernieuwde weg insloeg, de ruimte om door te bouwen aan de koers om de Stadsgehoorzaal het podium van de hele stad te laten zijn, waar naast een aantrekkelijke lijst van bekende voorstellingen ook andere initiatiefnemers, verenigingen en scholen gemakkelijk gebruik kunnen maken van het stadspodium.

De Kroepoekfabriek nam twee jaar geleden, samen met Kade40, de opdracht van de gemeente aan om, door stevige samenwerking achter de schermen, van de Stadsgehoorzaal een breed, levendig en veelgebruikt Stadspodium te maken.

COMPLIMENT

Het vertrouwen en commitment van de gemeente is een groot compliment voor het harde werk van zowel De Kroepoekfabriek, Stadsgehoorzaal als Kade40. Het zal de motivatie van alle vrijwilligers, medewerkers en besturen enorm veel goed doen! En daardoor ook de samenwerking met de stad. De opwaartse lijn is ingezet. We gaan nu hard aan de slag om het theater, het poppodium, kunstencentrum en de samenwerking stap voor stap te bestendigen voor de toekomst. Het geld moet zich nu vermenigvuldigen in het voordeel van Vlaardingen.

DE KROEPOEKFABRIEK

Niet alles is gehonoreerd, waaronder de vraag van De Kroepoekfabriek, het onderhoudsplan van de Stadsgehoorzaal en locatiebeheer. Hierover gaan we snel in gesprek met de gemeente over de oplossing.
Sytske Schoenmakers, stelde zich vorige week donderdag in de gemeenteraad voor als trotse penningmeester van “het mooiste, beste, leukste en meest ondernemende poppodium van Nederland. (…) Ook bij De Kroepoekfabriek zijn we ervan overtuigd dat onze inspanningen ten goede komen aan het hogere doel: een stad waarin je graag woont, werkt en recreëert, waar de Stadsgehoorzaal nieuwe stijl ook een bijdrage aan levert. Toch wil ik als penningmeester wel meegeven dat De Kroepoekfabriek in de afgelopen jaren sterk, namelijk 200.000 euro, heeft ingeteerd op het eigen vermogen door onze investering in de Stadsgehoorzaal. (…) Na dit jaar is het eigen vermogen op. De benodigde meervraag van €80.000 per jaar is met €24.000 beantwoord.”

BOOST

De tijdens de inspraakavond voorgestelde wegen worden de komende maanden verder uitgediept. Het sneller bestendigen van de samenwerking met de drie cultuurbedrijven achter de schermen, moet de planvorming kunnen versterken. De financiële boost in samenwerking achter de schermen, ook wel de gezamenlijke backoffice genoemd, waar alle werkzaamheden die gelijk zijn voor meerdere culturele instellingen, zoals administratie en gebouwbeheer, moet nu ook gaan zorgen voor voordelen voor o.a. De Kroepoekfabriek.

De enorme aandacht die het team van De Kroepoekfabriek aan de opbouw van de vernieuwde Stadsgehoorzaal heeft gegeven, kan minder worden door het extra geld voor het theater. Een sterke Stadsgehoorzaal moet gelijk komen te staan aan een sterke Kroepoekfabriek, met ook alle gewenste voordelen voor Kade40.

We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het gewenste en noodzakelijke cultuuraanbod voor nu én voor in de toekomst goed te regelen en daar gaan we voor!