loading


WAAR GAAT VLD VOOR? zo oktober 19 2014

Het team van De Kroepoekfabriek heeft het nieuws over de bezuinigingsplannen op de Stadsgehoorzaal op zich in laten werken. Het gebouw van het theater blijft in tact en open voor initiatieven uit de stad. Maar er is, net als bij De KF, geen subsidiegeld voor professioneel aanbod. Bij ons borrelt de grote vraag op: Hoe kunnen we het beste de mensen in stad een zo’n compleet mogelijk aanbod blijven bieden? Waar is behoefte aan? En hoe kunnen we als culturele spelers daar zo goed mogelijk in voorzien?  

Een sterk aanbod maakt mensen trots op hun stad. Op Vlaardingen.
Niemand hoeft verteld te worden dat een goed cultuurprogramma maakt dat mensen blijven wonen in je stad.
En sterker nog, dat het nieuwe mensen en bedrijven aantrekt.
Dan is de vraag wat de mogelijkheden zijn. En daar een passend plan voor maken.

Cultuurketen
De Stadsgehoorzaal is een grote speler in de stad, die voor De KF een schakel in de keten kan zijn op het gebied van publieksbereik, doorgroeikansen voor jonge artiesten en medewerkers, kennisdeling en schaalvergroting/kostenbesparing achter de schermen. Dit hele gebied is nog te weinig ontgonnen. Daar is door ons allemaal nog te weinig tijd voor genomen. Mede omdat de prioriteit de laatste anderhalf jaar enorm ligt bij het overleven per individuele instelling. De prioriteit moet meer verschuiven naar het aansluiten bij de behoeftes in de stad en de ambities van de gemeente. Wat doet cultuur met je als mens? En voor je als stad?
Er zijn al mooie eerste stappen gezet met goede resultaten, die aanmoedigen tot meer! We gaan graag verder met alle spelers op ontdekkingstocht naar nauwere samenwerking, of zelfs samengaan.

Imago
Daar zijn twee vragen belangrijk bij. Waar is behoefte aan en hoe wil Vlaardingen zich profileren?
Je kan best een sterk profiel neerzetten, ook met minder professioneel theateraanbod. Maar je moet je onderscheiden!
Waarin? Ligging? Uitgaan? Jeugd? Talent? Cultuur? Onderwijs? De succesvolle voorloper in een nieuw tijdperk?

Cultuurverandering
Een grotere cultuurverandering die gaande is in het land, wordt nu ook zichtbaar in Vlaardingen. Meer regionaal gericht aanbod. Meer ondersteuning van vrijwilligers. Minder aanbod. Gerichter op de vraag.
Samen invulling geven met je stad.
Je kan tegen die beweging ingaan. Of je kansen daarin pakken.

Daar zou wat de KF betreft de planvorming van Vlaardingen meer over moeten gaan. De tijd is rijp om met alle cultuurspelers en de mensen uit stad een sterk aanbod te maken. Grotendeels afgestemd op de behoeftes, en uiteraard ook ruimte houden om artistiek te boeien, prikkelen en ontwikkelen. Een vorm vinden om de ideeën en wensen die er zijn, met de stad op te pakken en uit te voeren.
Behoefte aan een professionele toneelvoorstelling in Vlaardingen? Gaan! Plan maken, team samenstellen, partners en geld zoeken en knallen maar.
Behoefte aan een winterfestival? Gaan! Plan maken, team samenstellen, partners en geld zoeken en knallen maar.
Behoefte aan educatie op een bepaald vlak? Gaan!
Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Stoer
Dat zal praktisch niet altijd kunnen. Maar er zijn vast vormen die wél kunnen. Laten we daarin voorop lopen!
Laten we ons als Vlaardingen daarin onderscheiden! De KF zou het stoer vinden als de gemeente de opdracht en de tijd aan de stad geeft om daar een nieuwe vorm in te vinden.

En als dat lukt, maakt dat de stad trots!

LEES OOK: SAMENWERKING IN DE STAD