loading


DE STADSPODIA VERWELKOMEN TWEE STERKE TOEZICHTHOUDERS vr juli 14 2023

Vlaardingen, 14 juli 2023

Na een uitgebreide zoektocht starten per september twee nieuwe toezichthouders bij stichting Stadspodia, waar zowel poppodium De Kroepoekfabriek als theater de Stadsgehoorzaal onderdeel van uitmaken. Strategisch adviseur Marike Dijksterhuis en SIKO voorzitter Annet Dries sluiten enthousiast aan bij de Raad van Toezicht. Beiden brengen hun eigen expertise, zijn nauw betrokken bij cultuur en hebben zin om zich onbezoldigd voor Vlaardingen en de podiumkunsten in te zetten.

De Kroepoekfabriek en Stadsgehoorzaal zochten twee nieuwe leden die staan te trappelen om hun kennis en ervaring in te zetten voor de Vlaardingse podia, met affiniteit met de cultuursector en Vlaardingen, inzicht in bestuurlijke en strategische processen en een relevant netwerk. “En die hebben we gevonden!” zegt voorzitter Finn Wynstra.  “We kijken er naar uit om vanaf september op volle kracht met een raad van vijf betrokken leden de podia te kunnen bijstaan met goed toezicht.” De belangrijkste taak van dit team van vijf is het stimuleren, controleren en adviseren van de directie.

Ervaring
De nieuwe leden brengen veel kennis en ervaring mee. Zo is Annet Dries in haar dagelijkse leven bestuursvoorzitter voor een grote onderwijsstichting (SIKO). Hier is zij eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, de financiën, het strategisch personeelsbeleid, de huisvesting en de ICT.  Ook Marike Dijksterhuis heeft veel bestuurlijke ervaring bij verschillende organisaties en is strategisch adviseur bij de gemeente Rotterdam. Beiden hebben een groot hart voor de podiumkunsten en een groot, relevant netwerk op diverse vlakken, zoals in het onderwijs, gemeentelijk, politiek, cultureel, de provincie en in het land.

Bijdragen aan de ambities
Annet Dries kijkt er naar uit: “Een sterk theater en poppodium in Vlaardingen is van groot belang. Daarnaast weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om te kunnen werken met een kundige en positief kritische Raad van Toezicht. Ik kijk er naar uit een bijdrage te leveren aan de ambities voor de komende jaren van de podia in Vlaardingen.” Ook Marike Dijksterhuis heeft er veel zin in: “Als frequente bezoeker van voorstellingen, concerten, grote en kleine festivals en evenementen merk ik steeds hoeveel cultuur voor een stad en haar bewoners en bezoekers kan betekenen. Ik werk heel graag mee aan het op een verantwoorde manier realiseren van de mooie koers van De Kroepoekfabriek en Stadsgehoorzaal.

Veel reacties
Aandacht voor diversiteit en inclusie in ons programma en team vinden we belangrijk. “We waren heel dankbaar en ook wel trots op het hoge aantal verschillende reacties en de kwaliteit van de kandidaten.” vertelt directeur Renske Verbeek. “Fantastisch om te zien hoeveel zeer geschikte mensen uit de regio zich willen inzetten voor De KF en Stadsgehoorzaal!” In de zoektocht naar de twee nieuwe toezichthouders is heel actief uitgekeken naar sterke kandidaten die elkaar op verschillende gebieden aanvullen.

Ambitie
De komende jaren komt er vanwege het rooster van aftreden af en toe een plek vrij. Waar de komende tijd actief naar uitgekeken wordt, zijn toekomstige kandidaten met een andere culturele afkomst dan de Nederlandse. We hebben ook een trainee-plek geopend, met als doel jong talent ruimte te kunnen geven zich bij ons te ontwikkelen.

Wie geschikte kandidaten kent om hiervoor eens in gesprek te gaan, is van harte welkom! De directeur-bestuurder van de stichting, Renske Verbeek kijkt uit naar kennismaking en is bereikbaar op [email protected] of 0651712125.

Per 1 september is de Raad van Toezicht van de Stadspodia compleet en bestaat dan uit voorzitter Finn Wynstra, Annet Dries, Marcel Splinter, Marike Dijksterhuis en Sytske Schoenmakers. Met elkaar gaan zij vol energie toezien op het goed naleven van de missie en visie van de podia, namelijk met podiumkunsten een bijdrage leveren aan het geluk van Vlaardingers en aan de aantrekkelijkheid van Vlaardingen. Vanaf september worden de nieuwe leden door het podiumteam uitgebreid wegwijs gemaakt, zodat er een vliegende start kan worden gemaakt.

Foto door Ron van Rutten