loading


MEEDENKEN OVER THEATER vr april 3 2015

KADE40 en De Kroepoekfabriek betrekken stad bij onderzoek

De gemeente Vlaardingen heeft KADE40 en De Kroepoekfabriek de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. De twee instellingen gaan zich inzetten voor een toekomstbestendig plan, dat aansluit bij landelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden en behoeftes in de stad en regio. Om de ideeën van de stad waar mogelijk een plek te geven, houden zij de komende maanden zes spreekuren.

Nieuwe kijkFoto samenwerkingFoto samenwerking
In het plan willen KADE40 en De Kroepoekfabriek onderzoeken wat haalbaar is en waar Vlaardingen behoefte aan heeft. De samenwerking met de stad wordt uitdrukkelijk gezocht. Met de (professionele) aanbieders van producties, met culturele en maatschappelijke instellingen, maar vooral ook met het publiek van de Stadsgehoorzaal van jong tot oud. Vandaaruit wordt gebouwd aan een programmering die niet alleen aansluit bij de stad, maar die ook afgestemd is op de regio.
Het eerste seizoen, 2015-2016, wordt een overgangsjaar met een klein aantal theatervoorstellingen en culturele evenementen voor en door de stad. Meer informatie over het programma komend seizoen, wordt in juni bekend gemaakt.

Spreekuren Kroepoekfabriek en KADE40
Hierbij wordt een oproep gedaan aan een ieder die mee wil denken over de toekomst van een Stadsgehoorzaal. Wie ideeën heeft over het professionele programma, evenementen, de operationele invulling of de zakelijke kansen kan op woensdag 6 mei, 20 mei of 17 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur terecht in De Kroepoekfabriek. Mailen kan naar [email protected].

Wie mogelijkheden ziet in kleinschalige (semi) professionele en amateuractiviteiten of educatieve projecten, evenementen en andere samenwerkingsverbanden op maatschappelijk en sociaal vlak kan zich aanmelden op maandag 20 april, 11 mei of 8 juni van 17.00 uur tot 18.00 uur in Kade40.nl via [email protected].

Wie interesse heeft, kan zich vooraf inschrijven onder vermelding van locatie en datum. Uiteraard kan altijd een mail gestuurd worden naar een van beide info adressen met ideeën en/of informatie.

De Kroepoekfabriek en KADE40 zoeken voordelen in de kracht van samenwerken in de stad. Het plan moet voor alle Vlaardingers, verenigingen, cultuurliefhebbers, instellingen, bedrijven en artiesten veel kansen gaan brengen.

Via deze website houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.